Các chứng nhận
Giấy chứng nhận B-Corp

Chứng nhận B Corp đầu tiên tại Việt Nam

Les Vergers du Mékong là công ty đầu tiên ở Việt Nam và Campuchia đạt được chứng nhận B Corporation, gia nhập cộng đồng hơn 2800 doanh nghiệp đạt chứng nhận B Corporation thuộc 150 ngành nghề khác nhau.

 
Các công ty được chứng nhận B là các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả xã hội và môi trường được xác minh, tính minh bạch công khai và trách nhiệm pháp lý để cân bằng lợi nhuận và mục đích.

Tìm hiểu thêm về B Corp

Đối với Les Vergers du Mékong, chứng nhận B Corp phản ánh sự đánh giá về các cam kết vì môi trường và xã hội của chúng tôi. Các cam kết này bao gồm tất cả các khía cạnh của công ty chúng tôi, bắt đầu từ sự hỗ trợ tích cực cho một nền kinh tế nông nghiệp sở hữu gia đình, thân thiện với môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long. B Lab đã kiểm tra cách chúng tôi vận hành các trang trại trái cây thử nghiệm và vườn ươm cho các loài trái cây bản địa đang bị đe dọa. Họ đã phân tích các hoạt động tìm nguồn cung ứng tại địa phương của chúng tôi thông qua mạng lưới các chương trình đào tạo nông nghiệp tái tạo và các trung tâm thu mua để tạo ra chuỗi giá trị bền vững độc đáo và mạnh mẽ. Chuỗi giá trị bền vững này tích hợp khoảng hai nghìn nông trại quy mô nhỏ tại Việt Nam. Việc đánh giá bao gồm toàn bộ hoạt động của công ty dựa trên những đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng, cho nông dân và cho môi trường. Việc đánh giá này còn đo lường tác động tích cực của doanh nghiệp đối với các khía cạnh quản trị, nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, cũng như sáng tạo và chế biến các sản phẩm tự nhiên tại địa phương và phân phối trực tiếp tại Việt Nam và Campuchia. Les Vergers du Mékong cam kết lâu dài, xem xét tác động của các hành động của doanh nghiệp đối với nhân viên, nông dân, cộng đồng, người tiêu dùng và môi trường nói chung. Việc làm này sẽ không còn đơn độc nữa; với việc đạt Chứng nhận B Corp, Les Vergers du Mékong là một thành viên của liên minh chính thức với các công ty khác trên thế giới, cùng cam kết xây dựng mô hình kinh doanh có tâm và tiến bộ. Jean-Luc Voisin kết luận bằng cách giải thích rằng ‘Kinh doanh nên được sử dụng như là một lực thúc đẩy lợi ích tốt đẹp vì chúng ta cần có trách nhiệm với cộng đồng và thế giới này. Tuyên Ngôn Độc Lập của B Corp Chúng tôi hình dung một nền kinh tế toàn cầu sử dụng kinh doanh như một lực thúc đẩy lợi ích tốt đẹp. Nền kinh tế này gồm có loại hình doanh nghiệp mới - B Corporation. Mục đích chính của loại hình doanh nghiệp này là tạo ra lợi ích cho tất cả các bên liên quan, chứ không chỉ cho các cổ đông.

Là doanh nghiệp B Corp và lãnh đạo của nền kinh tế mới nổi này, chúng tôi nghĩ rằng:

• Chúng ta phải là sự thay đổi mà chúng ta tìm kiếm trên thế giới.

• Tất cả các hoạt động kinh doanh phải được tiến hành với suy nghĩ rằng mọi người và mọi địa điểm đều quan trọng.

• Thông qua các sản phẩm, phương thức và lợi nhuận, doanh nghiệp nên khao khát không gây tổn hại và mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

• Để làm như vậy, chúng ta bắt buộc phải hành động với sự thấu hiểu rằng chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Do đó chúng ta cần có trách nhiệm với nhau và cả với các thế hệ tương lai.