Những câu chuyện về Les Vergers du Mékong

Từ khi sáng lập Les Vergers Du Mekong, Jean-Luc VOISIN - người sáng lập của thương hiệu này - đã quyết tâm theo đuổi con đường phát triển bền vững lâu dài bằng cách quảng bá canh tác nông nghiệp bền vững và nguồn nguyên liệu bản địa.
Lịch sử hình thành

Phát triển bền vững vì sức khỏe.

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đóng vai trò hàng đầu trong ngành ẩm thực và đồ uống, hướng đến phát triển bền vững hơn. Chúng tôi cũng tin rằng phát triển bền vững là con đường tự nhiên cho tương lai lâu bền của doanh nghiệp chúng tôi. Điều này là tâm nguyện của chúng tôi được thể hiện trong Tầm Nhìn và định hướng Chiến Lược.
Sứ mệnh

Phát triển bền vững vì môi trường và xã hội

Việc cân nhắc hài hòa giữa lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội trong các quyết định hằng ngày, hay còn gọi là sự cân bằng giữa " con người, hành tinh và lợi nhuận" luôn là ưu tiên hàng đầu của Les Vergers du Mékong.
Giá trị cốt lõi