Cách chúng tôi góp phần đảm bảo canh tác bền vững ở nông thôn Việt Nam

“Với việc truy xuất nguồn gốc trái cây, Chúng tôi thúc đẩy việc Phát triển Nông Nghiệp Bền Vững. Bằng việc áp dụng cả Phương thức canh tác truyền thống lẫn Kiến thức Khoa học giúp nâng cao vị thế Nền Nông Nghiệp Tại Việt Nam”.

Chi tiết

Mọi nỗ lực cho MỘT SỐ KHÔNG!

Mọi nỗ lực cho MỘT SỐ KHÔNG!

Ngay từ buổi đầu xác định hướng đi trong thị trường Thực Phẩm và Đồ Uống, LE FRUIT đã chọn cho mình sứ mệnh NÓI KHÔNG VỚI CHẤT BẢO QUẢN & HƯƠNG LIỆU, để gìn giữ được hương vị THẬT nhất của Trái Cây.
Chi tiết