Sản xuất
Mô hình tuần hoàn

Sản xuất bền vững

Chúng tôi nghĩ rằng các nhà sản xuất thực sự đang bế tắc trong cuộc cách mạng mới với mục tiêu bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai và nhận thấy nỗ lực của chúng tôi để xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những thách thức đổi mới lớn nhất của thời đại chúng ta.

 
 
Mỗi năm
240 triệu tấn phân bón hữu cơ được tạo ra

QUẢN LÝ CHẤT THẢI: Chúng tôi tự sản xuất phân hữu cơ từ chất thải của nhà máy. Phân bón vô cơ và hóa chất đều không được sử dụng vào trong quá trình sản xuất. Chúng tôi góp phần phát triển các hoạt động sản xuất vì môi trường của các nhà cung cấp. Chúng tôi khuyến khích họ sử dụng phân bón hữu cơ. Do đó,  các sản phẩm mứt và nước ép Le Fruit, trà và cà phê Folliet không có dư lượng thuốc trừ sâu

 
 
Chúng tôi đã thu hồi và tái chế
18,000 chai & lọ
 

CHƯƠNG TRÌNH THU HỒI VỎ CHAI:

Chúng tôi đã chọn chai thủy tinh vì tính bền vững vô tận của chất liệu này. Chúng tôi thu hồi vỏ chai LE FRUIT từ sáu thành phố ở Việt Nam và tái chế chúng.
Liên kết đến các chi nhánh trong Liên hệ với chúng tôi.

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO: Tạo nước nóng bằng cách thu hồi nhiệt lạnh

XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Chuyển đổi nước thải thành nước thông qua quá trình tuần hoàn nước ít ảnh hưởng đến môi trường

BAO BÌ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Tạo ra thế hệ viên nén cà phê mới- viên nén cà phê espresso có thể phân hủy 100%.