Các chứng nhận
Thông tin công bố chất lượng sản phẩm

Quality Announcement certification

LE FRUIT tự hào với công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn đem đến các sản phẩm chất lượng và có lợi đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

 
 
 

Sản phẩm của chúng tôi có đầy đủ công bố chất lượng từ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Tp.Cần Thơ:

CHỨNG NHẬN:

FSSC22000 HALAL JAKIM HALAL GCC KOSHER GIẤY CNĐKKD
STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Kết quả phân tích Hồ sơ TCBCL chất lượng  Ngày TCBCL

1

Saveur De Rêve - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

036COF/VTCL/2020

16/09/2020

2

BIO Capsule Saveur De Rêve - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

060COF/VTCL/2018

23/10/2018

3

Morning - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

035COF/VTCL/2021

18/11/2021

4

Supreme - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

037COF/VTCL/2020

16/09/2020

5

Ideal - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

038COF/VTCL/2020

16/09/2020

6

Royal - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

039COF/VTCL/2020

16/09/2020

7

Javador - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT21/02/2024

019COF/VTCL/2021

20/04/2021

8

Heritage – Cà phê rang

Cà phê

KQPT21/02/2024

015COF/VTCL/2021

20/04/2021

9

Heritage – Cà phê bột

Cà phê

KQPT21/02/2024

014COF/VTCL/2021

20/04/2021

10

Cà phê bột Đen Đậm

Cà phê

KQPT 26/07/2023

032COF/VTCL/2019

19/12/2019

11

Cà phê pha sẵn

Cà phê

KQPT25/01/2024

005COF/VTCL/2019

30/03/2019

12

Cà phê bột Nâu Đậm 

Cà phê

KQPT 26/07/2023

033COF/VTCL/2019

19/12/2019

13

Supreme - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT25/01/2024

018COF/VTCL/2021

20/04/2021

14

Ta Lai – Cà phê rang

Cà phê

KQPT31/10/2023

001COF/VTCL/2022

14/03/2022

15

Ta Lai – Cà phê bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

002COF/VTCL/2022

14/03/2022

16

BIO Capsule   Ta Lai – Cà phê bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

053COF/VTCL/2018

12/07/2018

17

Prestigio - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT25/01/2024

017COF/VTCL/2021

20/04/2021

18

BIO Capsule Prestigio - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT31/10/2023

 054COF/VTCL/2018

12/07/2018

19

Oxaya - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT26/04/2024

012COF/VTCL/2023

30/05/2023

20

Palazzo - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT26/04/2024

013COF/VTCL/2023

30/05/2023

21

Nectar chanh dây

Nước ép

KQPT 08/09/2023

012JUI/VTCL/2021

13/07/2021

22

Nước cốt tắc

Nước ép

KQPT08/12/2022

018JUI/VTCL/2023

04/01/2023

23

Nectar dứa sơ ri chanh dây

Nước ép

KQPT31/10/2023

009JUI/VTCL/2020

28/07/2020

24

Nước cốt chanh tươi (đông lạnh)

Nước ép

KQPT21/02/2024

007JUI/VTCL/2021

07/04/2021

25

Nước dứa tươi

Nước ép

KQPT21/02/2024

023JUI/VTCL/2018

23/07/2018

26

Nước cam tươi

Nước ép

KQPT21/02/2024

035JUI/VTCL/2020

16/09/2020

27

Nectar dứa

Nước ép

KQPT21/02/2024

041JUI/VTCL/2018

23/07/2018

28

Nước dừa chanh

Nước ép

KQPT21/02/2024

034JUI/VTCL/2020

16/09/2020

29

Nước ép dứa cà rốt cam

Nước ép

KQPT21/02/2024

008JUI/VTCL/2020

06/08/2020

30

Nectar xoài

Nước ép

KQPT31/10/2023

017JUI/VTCL/2018

23/07/2018

31

Nectar củ dền ổi thanh long

Nước ép

KQPT21/02/2024

001JUI/VTCL/2021

28/01/2021

32

Nectar cam

Nước ép

KQPT21/02/2024

028JUI/VTCL/2021

13/07/2021

33

Nước táo

Nước ép

KQPT21/02/2024

018JUI/VTCL/2019

25/05/2019

34

Nước ép cà chua

Nước ép

KQPT20/06/2024

006JUI/VTCL/2020

28/07/2020

35

Nước ép Tropical 

Nước ép

KQPT21/02/2024

002JUI/VTCL/2019

25/02/2019

36

Nectar ổi

Nước ép

KQPT11/01/2024

026JUI/VTCL/2021

13/07/2021

37

Nước mía sơ ri  tắc

Nước ép

KQPT21/02/2024

001JUI/VTCL/2021

24/04/2023

38

Nước mía & tắc

Nước ép

 

 

05/04/2022

39

Nectar Mãng Cầu Xiêm

Nước ép

KQPT16/03/2024

001JUI/VTCL/2024

02/04/2024

40

Nectar Ổi trắng

Nước ép

KQPT16/03/2024

003JUI/VTCL/2024

02/04/2024

41

Mứt bưởi & quýt

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

033JAM/VTCL/2020

16/09/2020

42

Mứt dâu tây

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

032JAM/VTCL/2021

28/10/2021

43

Mứt ổi

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

028JAM/VTCL/2020

16/09/2020

44

Mứt tắc

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

031JAM/VTCL/2021

28/10/2021

45

Mứt chuối & thanh long

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

029JAM/VTCL/2020

16/09/2020

46

Mứt dứa

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

032JAM/VTCL/2020

16/09/2020

47

Mật ong

Mật ong

KQPT 15/08/2023

029HON/VTCL/2021

18/10/2021

48

Mứt xoài & khế

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

021JAM/VTCL/2018

03/08/2018

49

Mứt mít & chanh dây

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

019JAM/VTCL/2018

23/07/2018

50

Mứt cam

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

018JAM/VTCL/2018

03/08/2018

51

Mứt dâu tằm

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

024JAM/VTCL/2018

23/07/2018

52

Mứt dứa & gừng

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

030JAM/VTCL/2020

28/10/2020

53

Mứt xoài & quế

Mứt trái cây

KQPT 11/01/2024

004JAM/VTCL/2022

11/05/2022

54

Mứt mơ & khế

Mứt trái cây

KQPT11/01/2024

020JAM/VTCL/2023

04/01/2023

55

Xốt chutney xoài

Mứt trái cây

KQPT11/01/2024

007JAM/VTCL/2020

28/07/2020

56

Trà Xanh (Green tea)

Trà

KQPT25/01/2024

004TEA/VTCL/2021

09/03/2021

57

Trà Đen (Black tea)

Trà

KQPT25/01/2024

003TEA/VTCL/2021

09/03/2021

58

Trà Lài (Jasmine tea)

Trà

KQPT25/01/2024

001TEA/VTCL/2018

23/07/2018

59

Trà Oolong (Oolong tea)

Trà

KQPT25/01/2024

005TEA/VTCL/2021

09/03/2021

60

Trà Sen (Lotus tea)

Trà

KQPT25/01/2024

002TEA/VTCL/2018

23/07/2018

61

Trà Earl grey (Earl grey tea)

Trà

KQPT13/03/2024

005TEA/VTCL/2022

11/05/2022

62

Trà Matcha (Matcha tea)

Trà

KQPT25/01/2024

039TEA/VTCL/2018

23/07/2018

63

Nước cốt ổi

Nước cốt

KQPT08/12/2023

016PUR/VTCL/2022

04/01/2022

64

Nước cốt xoài

Nước cốt

KQPT08/12/2023

017PUR/VTCL/2022

04/01/2022

65

Nước cốt dâu tây

Nước cốt

KQPT08/12/2023

015PUR/VTCL/2022

04/01/2022

66

Nước cốt chanh dây (không hạt)

Nước cốt

KQPT08/12/2023

019PUR/VTCL/2022

04/01/2022

67

Nước cốt chanh dây (có hạt)

Nước cốt

KQPT08/12/2023

030PUR/VTCL/2019

09/10/2019

68

Nước cốt tắc

Nước cốt

KQPT08/12/2023

018PUR/VTCL/2022

04/01/2023

69

Nước cốt chanh tươi

Nước cốt

KQPT21/02/2024

006JUI/VTCL/2021

09/03/2021

70

Dứa nghiền đông lạnh

Nước cốt

KQPT15/05/2024

022PUR/VTCL/2021

18/05/2021

71

BIO Capsule Heritage - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT25/01/2024

009COF/VTCL/2021

02/03/2021

72

Cà phê sữa hòa tan 3 in 1

Cà phê hòa tan

KQPT31/10/2023

034COF/VTCL/2021

26/01/2022

73

Cà phê đen hòa tan

Cà phê hòa tan

KQPT31/10/2023

033COF/VTCL/2021

26/01/2022
 

74

Nước cam vắt tươi nguyên chất

Nước ép

KQPT 10/10/2023

052JUI/VTCL/2018

09/07/2018

75

Nước Cam tươi thanh trùng nhanh (Cam Flash)

Nước ép

KQPT23/11/2023

014JUI/VTCL/2023

11/12/2023

Công văn nước ép

Công văn thông báo cho nước ép, mứt, cà phê, trà về Thông tin cảnh báo 29.02.2024

 

Công văn thông báo cho nước ép, mứt, cà phê, trà về Thông tin cảnh báo 29.02.2024

   
Công văn mứt

CV TB Vv bổ sung Quy cách đóng gói và THSD của các sản phẩm Mứt  & Mật ong  02.26.2019

 

Công văn thông báo cho nước ép, mứt, cà phê, trà về Thông tin cảnh báo 29.02.2024

   
Công văn trà 

CVTB Vv bổ sung Quy cách đóng gói Trà túi lọc: 2g, 20g, 30g 04.21.2023

 

Công văn thông báo cho nước ép, mứt, cà phê, trà về Thông tin cảnh báo 29.02.2024

   
Công văn cà phê

CV TB Vv bổ sung Quy cách đóng gói và THSD của 3  sản phẩm cà phê Capsule_5,4g 05.22.2020

 

Công văn thông báo cho nước ép, mứt, cà phê, trà về Thông tin cảnh báo 29.02.2024

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng trống

 

 

 

 

 
 
A responsible growth is a shared success"
Jean-Luc Voisin
Jean-Luc Voisin

The mango trees are more than thirty years old.

A responsible growth is a shared success’ admits Jean-Luc Voisin.