Các chứng nhận
Thông tin công bố chất lượng sản phẩm

Quality Announcement certification

LE FRUIT tự hào với công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn đem đến các sản phẩm chất lượng và có lợi đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

 
 
Với sứ mệnh: "Phát triển có trách nhiệm là thành công chung." - Jean-Luc Voisin
LE FRUIT tự hào với công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn đem đến các sản phẩm chất lượng và có lợi đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

 Sản phẩm của chúng tôi có đầy đủ công bố chất lượng từ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Tp.Cần Thơ:

STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Kết quả phân tích Số công bố chất lượng  Ngày công bố
1 Saveur De Rêve - Cà Phê Bột Cà phê KQPTĐK 036COF/VTCL/2020 16/09/2020
2 BIO Capsule Saveur De Rêve - Cà Phê Bột Cà phê FST201228347-7 060COF/VTCL/2018 23/10/2018
3 Morning - Cà Phê Bột Cà phê FST201228347-6 286/2016/YTCT-XNCB 09/09/2016
4 Supreme - Cà Phê Bột Cà phê KQPTĐK 037COF/VTCL/2020 16/09/2020
5 Ideal - Cà Phê Bột Cà phê KQPTĐK 038COF/VTCL/2020 16/09/2020
6 Royal - Cà Phê Bột Cà phê KQPTĐK 039COF/VTCL/2020 16/09/2020
7 Javador - Cà Phê Rang Cà phê KQPT-06/04/2021 019COF/VTCL/2021 20/04/2021
8 Heritage – Cà phê rang Cà phê KQPTĐK-21.03.2021 015COF/VTCL/2021 20/04/2021
9 Heritage – Cà phê bột Cà phê KQPT-21/02/2021 014COF/VTCL/2021 20/04/2021
10 Cà phê bột Đen Đậm Cà phê FST200817144-4 032COF/VTCL/2019 19/12/2019
11 Cà phê pha sẵn Cà phê KQPTĐK-26.03.2021 005COF/VTCL/2019 30/03/2019
12 Cà phê bột Nâu Đậm  Cà phê FST20081744-5 033COF/VTCL/2019 19/12/2019
13 Supreme - Cà Phê Rang Cà phê KQPT-26/03/2021 018COF/VTCL/2021 20/04/2021
14 Ta Lai – Cà phê rang Cà phê FST201228347-3 139/2017/YTCT-XNCB 27/03/2017
15 Ta Lai – Cà phê bột Cà phê FST201228347-2 12/2017/YTCT-XNCB 10/01/2017
16

BIO Capsule   Ta Lai – Cà phê bột

Cà phê FST201228347-2 053COF/VTCL/2018 12/07/2018
17 Prestigio - Cà Phê Rang Cà phê KQPT-06/04/2021 017COF/VTCL/2021 20/04/2021
18 BIO Capsule Prestigio - Cà Phê Bột Cà phê FST201228347-5  054COF/VTCL/2018 12/07/2018
19 Nectar chanh dây Nước ép KQPT-01/07/2021 65/2016/YTCT-TNCB 09/09/2016
20 Nước cốt tắc Nước ép KQPT-26/06/2021 024JUI/VTCL/2021 12/07/2021
21 Nectar dứa sơ ri chanh dây Nước ép FST201127027-2 009JUI/VTCL/2020 28/07/2020
22 Nước cốt chanh tươi (đông lạnh) Nước ép FST201127027-5 29/2016/YTCT-TNCB 13/05/2016
23 Nước dứa tươi Nước ép KQPTĐK 023JUI/VTCL/2018 23/07/2018
24 Nước cam tươi Nước ép KQPTĐK 035JUI/VTCL/2020 16/09/2020
25 Nectar dứa Nước ép KQPT-01.07.2021 041JUI/VTCL/2018 23/07/2018
26 Nước dừa chanh Nước ép KQPTĐK 034JUI/VTCL/2020 16/09/2020
27 Nước ép dứa cà rốt cam Nước ép FST201127027-3 008JUI/VTCL/2020 06/08/2020
28 Nectar xoài Nước ép FST201127027 017JUI/VTCL/2018 23/07/2018
29 Nectar ổi thanh long củ dền Nước ép FST200406257-1 107/2017/YTCT-TNCB 06/11/2017
30 Nectar cam Nước ép KQPT-01/07/2021 64/2016/YTCT-TNCB 09/09/2016
31 Nước táo Nước ép KQPTĐK-27.03.2021 018JUI/VTCL/2019 25/05/2019
32 Nước ép cà chua Nước ép KQPTĐK-01.07.2021 006JUI/VTCL/2020 28/07/2020
33 Nước ép Tropical  Nước ép KQPTĐK 002JUI/VTCL/2019 25/02/2019
34 Nectar ổi Nước ép KQPT-15/05/2021 66/2016/YTCT-TNCB 09/09/2016
35 Nước mía Nước ép FST180716078-1 055JUI/VTCL/2018 23/07/2018
36 Nước mía & tắc Nước ép KQPTĐK-06.04.2021  78/2017/YTCT-TNCB 03/08/2017
37 Mứt bưởi & quýt Mứt trái cây FST20091998-1 376/2016/YTCT-XNCB 25/11/2016
38 Mứt dâu tây Mứt trái cây KQPT-14/06/2021 377/2016/YTCT-XNCB 25/11/2016
39 Mứt ổi Mứt trái cây FST201127027-11 028JAM/VTCL/2020 16/09/2020
40 Mứt tắc Mứt trái cây KQPT-14/06/2021 378/2016/YTCT-XNCB 25/11/2016
41 Mứt chuối & thanh long Mứt trái cây FST200919981-2 379/2016/YTCT-XNCB 25/11/2016
42 Mứt dứa Mứt trái cây KQPT-14/06/2021 032JAM/VTCL/2020 16/09/2020
43 Mật ong Mật ong FST190922107-3 381/2016/YTCT-XNCB 25/11/2016
44 Mứt xoài & khế Mứt trái cây FST201127027-11 021JAM/VTCL/2018 23/07/2018
45 Mứt mít & chanh dây Mứt trái cây FST201127027-12 019JAM/VTCL/2018 23/07/2018
46 Mứt cam Mứt trái cây FST201127027-10 018JAM/VTCL/2018 23/07/2018
47 Mứt dâu tằm Mứt trái cây FST201127027-11 024JAM/VTCL/2018 23/07/2018
48 Mứt dứa & gừng Mứt trái cây KQPT-14/06/2021 324/2016/YTCT-XNCB 13/10/2016
49 Mứt xoài & quế Mứt trái cây FST200922057-2 227/2017/YTCT-XNCB 20/07/2017
50 Mứt mơ & khế Mứt trái cây FST200922057-5 10/2018/YTCT-XNCB 04/01/2018
51 Xốt chutney xoài Mứt trái cây KQPT-14/06/2021 007JAM/VTCL/2020 28/07/2020
52 Trà Xanh (Green tea) Trà KQPT-17/02/2021 004TEA/VTCL/2021 09/03/2021
53 Trà Đen (Black tea) Trà KQPT-17/02/2021 003TEA/VTCL/2021 09/03/2021
54 Trà Lài (Jasmine tea) Trà KQPT-17/02/2021 001TEA/VTCL/2018 23/07/2018
55 Trà Oolong (Oolong tea) Trà KQPT-17/02/2021 005TEA/VTCL/2021 09/03/2021
56 Trà Sen (Lotus tea) Trà KQPT-17/02/2021 002TEA/VTCL/2018 23/07/2018
57 Trà Earl grey (Earl grey tea) Trà KQPT-17/02/2021 319/2017/YTCT-XNCB 19/09/2017
58 Trà Matcha (Matcha tea) Trà KQPT-17/02/2021 039TEA/VTCL/2018 23/07/2018
59 Nước cốt ổi Nước cốt FST161015664-4 35/2017/YTCT-XNCB 21/03/2017
60 Nước cốt xoài Nước cốt FST191022910-2 34/2017/YTCT-XNCB 21/03/2017
61 Nước cốt dâu tây Nước cốt FST161015664-1 32/2017/YTCT-XNCB 21/03/2017
62 Nước cốt chanh dây Nước cốt FST161015664-2 33/2017/YTCT-XNCB 21/03/2017
63 Nước cốt chanh dây (có hạt) Nước cốt FST191022910-1 030PUR/VTCL/2019 09/10/2019
64 Nước cốt mơ Nước cốt KQPTĐK-25.03.2021 012PUR/VTCL/2018 30/03/2018
65 Nước cốt chanh tươi Nước cốt KQPTĐK 006JUI/VTCL/2021 09/03/2021
66 Nectar củ dền ổi thanh long Nước ép KQPTĐK 001JUI/VTCL/2021 28/01/2021
67 BIO Capsule Heritage - Cà Phê Bột Cà phê KQPTĐK 009COF/VTCL/2021 02/03/2021