Giá trị cốt lõi
Chuỗi giá trị bền vững

Chuỗi giá trị phát triển bền vững của chúng tôi

Chúng tôi xây dựng được mô hình kinh doanh độc đáo, 'từ nông trại đến bàn ăn'. Do đó, mô hình này giúp chúng tôi tạo nên chuỗi giá trị bền vững.Từ năm 2000, chúng tôi đã tích hợp được chuỗi cung ứng mạnh, chế biến các sản phẩm tự nhiên, có lợi cho sức khỏe và hệ thống phân phối trực tiếp tại thị Việt Nam và Campuchia.

 
 
Ở Việt Nam, chúng tôi hợp tác với
Khoảng 2000 hộ nông dân nhỏ

Sự phát triển bền vững thực sự chỉ có thể đạt được khi tất cả các bộ phận của chuỗi giá trị phối hợp với nhau, đặc biệt là việc đưa các hộ sản xuất nhỏ vào chuỗi giá trị thực phẩm.

Tìm nguồn cung ứng tâm đầu, ý hợp củng cố sự đóng góp của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường, mang đến sự thịnh vượng của cộng đồng; và đảm bảo nguồn cung trong dài hạn. Chúng tôi làm việc với nông dân và chính quyền để hướng đến chuỗi giá trị bền vững.

Bằng cách xây dựng chuỗi giá trị bền vững, chúng tôi tìm cách khôi phục các cộng đồng nông thôn, cải thiện mức sống của các hộ nông dân có quy mô sản xuất nhỏ, tăng chất lượng và số lượng trái cây họ sản xuất và tạo điều kiện cho họ phát triển.

 
 
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc
Mang công nghệ mới đến với phương pháp canh tác truyền thống
 

Để hoàn thiện quy trì truy xuất nguồn gốc trái cây hoàn chỉnh và nâng cao tính minh bạch, chúng tôi đã tìm ra một phương pháp mới để phát triển 'Chương Trình Cung Cấp Trái Cây Bền Vững' với sự tham gia của 2000 hộ nông dân.

Từ năm 2017, các chuyên gia nông nghiệp của chúng tôi đã phát triển một ứng dụng đặc biệt giúp nông dân học kỹ thuật canh tác tiến bộ, theo dõi cây trồng, tiếp cận những công nghệ nông nghiệp tiên tiến và chia sẽ kiến thức canh tác truyền thống.

Đây là công nghệ nông nghiệp hàng đầu trong sản xuất trái cây. Mục đích của chúng tôi là đưa các hộ nông dân vào chuỗi giá trị thực phẩm bền vững.