Các chứng nhận
Thông tin công bố chất lượng sản phẩm

Quality Announcement certification

LE FRUIT tự hào với công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn đem đến các sản phẩm chất lượng và có lợi đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

 
 
 
 

Sản phẩm của chúng tôi có đầy đủ công bố chất lượng từ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Tp.Cần Thơ:

STT

Sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Kết quả phân tích

Số ng bố chất lượng 

Ngày ng bố

1

Saveur De Rêve - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTDK17/11/2022

036COF/VTCL/2020

16/09/2020

2

BIO Capsule Saveur De Rêve - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

060COF/VTCL/2018

23/10/2018

3

Morning - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

035COF/VTCL/2021

18/11/2021

4

Supreme - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

037COF/VTCL/2020

16/09/2020

5

Ideal - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

038COF/VTCL/2020

16/09/2020

6

Royal - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

039COF/VTCL/2020

16/09/2020

7

Javador - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT02/02/2023

019COF/VTCL/2021

20/04/2021

8

Heritage – Cà phê rang

Cà phê

KQPT02/02/2023

015COF/VTCL/2021

20/04/2021

9

Heritage – Cà phê bột

Cà phê

KQPT02/02/2023

014COF/VTCL/2021

20/04/2021

10

Cà phê bột Đen Đậm

Cà phê

KQPTĐK01/07/2022

032COF/VTCL/2019

19/12/2019

11

Cà phê pha sẵn

Cà phê

KQPT02/02/2023

005COF/VTCL/2019

30/03/2019

12

Cà phê bột Nâu Đậm 

Cà phê

KQPTĐK01/07/2022

033COF/VTCL/2019

19/12/2019

13

Supreme - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT02/02/2023

018COF/VTCL/2021

20/04/2021

14

Ta Lai – Cà phê rang

Cà phê

KQPT02/02/2023

001COF/VTCL/2022

14/03/2022

15

Ta Lai – Cà phê bột

Cà phê

KQPT02/02/2023

002COF/VTCL/2022

14/03/2022

16

BIO Capsule   Ta Lai – Cà phê bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

053COF/VTCL/2018

12/07/2018

17

Prestigio - Cà Phê Rang

Cà phê

KQPT02/02/2023

017COF/VTCL/2021

20/04/2021

18

BIO Capsule Prestigio - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPTĐK17/11/2022

 054COF/VTCL/2018

12/07/2018

19

Nectar chanh dây

Nước ép

KQPT18/06/2022

027JUI/VTCL/2021

13/07/2021

20

Nước cốt tắc

Nước ép

KQPT08/12/2022

018PUR/VTCL/2022

04/01/2023

21

Nectar dứa sơ ri chanh dây

Nước ép

KQPT12/11/2022

009JUI/VTCL/2020

28/07/2020

22

Nước cốt chanh tươi (đông lạnh)

Nước ép

KQPT02/02/2023

007JUI/VTCL/2021

07/04/2021

23

Nước dứa tươi

Nước ép

KQPT02/02/2023

023JUI/VTCL/2018

23/07/2018

24

Nước cam tươi

Nước ép

KQPT02/02/2023

035JUI/VTCL/2020

16/09/2020

25

Nectar dứa

Nước ép

KQPT18/06/2022

041JUI/VTCL/2018

23/07/2018

26

Nước dừa chanh

Nước ép

KQPT02/02/2023

034JUI/VTCL/2020

16/09/2020

27

Nước ép dứa cà rốt cam

Nước ép

KQPT02/02/2023

008JUI/VTCL/2020

06/08/2020

28

Nectar xoài

Nước ép

KQPT18/11/2022 

017JUI/VTCL/2018

23/07/2018

29

Nectar củ dền ổi thanh long

Nước ép

KQPT03/02/2023

001JUI/VTCL/2021

28/01/2021

30

Nectar cam

Nước ép

KQPT18/06/2022

028JUI/VTCL/2021

13/07/2021

31

Nước táo

Nước ép

KQPT02/02/2023

018JUI/VTCL/2019

25/05/2019

32

Nước ép cà chua

Nước ép

KQPTĐK18/06/2022

006JUI/VTCL/2020

28/07/2020

33

Nước ép Tropical 

Nước ép

KQPT02/02/2023

002JUI/VTCL/2019

25/02/2019

34

Nectar ổi

Nước ép

KQPT26/05/2022

026JUI/VTCL/2021

13/07/2021

35

Nước mía

Nước ép

KQPT18/06/2022

055JUI/VTCL/2018

23/07/2018

36

Nước mía & tắc

Nước ép

KQPT02/02/2023

003JUI/VTCL/2022

05/04/2022

37

Mứt bưởi & quýt

Mứt trái cây

KQPTĐK23/08/2022

033JAM/VTCL/2020

16/09/2020

38

Mứt dâu tây

Mứt trái cây

KQPT23/08/2022

032JAM/VTCL/2021

28/10/2021

39

Mứt ổi

Mứt trái cây

KQPTĐK16/11/2022

028JAM/VTCL/2020

16/09/2020

40

Mứt tắc

Mứt trái cây

KQPT16/09/2022

031JAM/VTCL/2021

28/10/2021

41

Mứt chuối & thanh long

Mứt trái cây

KQPTĐK23/08/2022

029JAM/VTCL/2021

16/09/2020

42

Mứt dứa

Mứt trái cây

KQPT26/05/2022

032JAM/VTCL/2020

16/09/2020

43

Mật ong

Mật ong

KQPTĐK18/10/2022

029HON/VTCL/2021

18/10/2021

44

Mứt xoài & khế

Mứt trái cây

KQPTĐK16/11/2022

021JAM/VTCL/2018

03/08/2018

45

Mứt mít & chanh dây

Mứt trái cây

KQPTĐK16/11/2022

019JAM/VTCL/2018

23/07/2018

46

Mứt cam

Mứt trái cây

KQPTĐK16/11/2022

018JAM/VTCL/2018

03/08/2018

47

Mứt dâu tằm

Mứt trái cây

KQPTĐK16/11/2022

024JAM/VTCL/2018

23/07/2018

48

Mứt dứa & gừng

Mứt trái cây

KQPT26/05/2022

030JAM/VTCL/2021

28/10/2020

49

Mứt xoài & quế

Mứt trái cây

KQPT26/04/2022

004JAM/VTCL/2022

11/05/2022

50

Mứt mơ & khế

Mứt trái cây

KQPT19/12/2022

020JAM/VTCL/2022

04/01/2023

51

Xốt chutney xoài

Mứt trái cây

KQPT26/05/2022

007JAM/VTCL/2020

28/07/2020

52

Trà Xanh (Green tea)

Trà

KQPT02/02/2023

004TEA/VTCL/2021

09/03/2021

53

Trà Đen (Black tea)

Trà

KQPT02/02/2023

003TEA/VTCL/2021

09/03/2021

54

Trà Lài (Jasmine tea)

Trà

KQPT02/02/2023

001TEA/VTCL/2018

23/07/2018

55

Trà Oolong (Oolong tea)

Trà

KQPT02/02/2023

005TEA/VTCL/2021

09/03/2021

56

Trà Sen (Lotus tea)

Trà

KQPT02/02/2023

002TEA/VTCL/2018

23/07/2018

57

Trà Earl grey (Earl grey tea)

Trà

KQPT17/12/2022

005TEA/VTCL/2022

11/05/2022

58

Trà Matcha (Matcha tea)

Trà

KQPT02/02/2023

039TEA/VTCL/2018

23/07/2018

59

Nước cốt ổi

Nước cốt

KQPT08/12/2022

016PUR/VTCL/2022

04/01/2022

60

Nước cốt xoài

Nước cốt

KQPT08/12/2022

017PUR/VTCL/2022

04/01/2022

61

Nước cốt dâu tây

Nước cốt

KQPT08/12/2022

015PUR/VTCL/2022

04/01/2022

62

Nước cốt chanh dây (không hạt)

Nước cốt

KQPT08/12/2022

019PUR/VTCL/2022

04/01/2022

63

Nước cốt chanh dây (có hạt)

Nước cốt

KQPT08/12/2022

030PUR/VTCL/2019

09/10/2019

64

Nước cốt tắc

Nước cốt

KQPT08/12/2022

018PUR/VTCL/2022

04/01/2023

65

Nước cốt chanh tươi

Nước cốt

KQPT02/02/2023

006JUI/VTCL/2021

09/03/2021

66 Dứa nghiền đông lạnh Nước cốt KQPT29/04/2022 022PUR/VTCL/2021 18/05/2021

67

BIO Capsule Heritage - Cà Phê Bột

Cà phê

KQPT03/02/2023

009COF/VTCL/2021

02/03/2021

68

Cà phê sữa hòa tan 3 in 1

Cà phê hòa tan

KQPT16/11/2022

034COF/VTCL/2021

26/01/2022

69

Cà phê đen hòa tan

Cà phê hòa tan

KQPT16/11/2022

033COF/VTCL/2021

26/01/2022
 

70

Nước cam vắt tươi nguyên chất

Nước ép

KQPT26/05/2022

052JUI/VTCL/2018

09/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A responsible growth is a shared success"
Jean-Luc Voisin
Jean-Luc Voisin

The mango trees are more than thirty years old.

A responsible growth is a shared success’ admits Jean-Luc Voisin.