Giá trị cốt lõi
Tác động tích cực đến cộng đồng

Ngôi Nhà Le Fruit

Tại Les Vergers du Mékong, trách nhiệm về môi trường và xã hội không phải là một khái niệm mới hay một hoạt động gần đây.

 

Từ năm 2000, chúng tôi đã xây dựng chuỗi cung ứng trái cây bền vững với các trang trại gia đình địa phương. Chúng tôi cũng đầu tư vào một chương trình để tích hợp các trang trại nhỏ vào Chuỗi Giá Trị Thực Phẩm. Chúng tôi thành lập ba trung tâm thu mua và đào tạo - được đặt tên là NGÔI NHÀ LE FRUIT - ở đồng bằng sông Cửu Long để thu mua trái cây tươi có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp tác với nông dân để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và quảng bá các chứng nhận nông nghiệp vì môi trường.

 
 
Thu Mua Trực Tiếp
Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp duy trì các nông trại gia đình và hồi sinh các cộng đồng nông thôn. Chúng tôi ưu tiên các mối quan hệ hợp tác giữa các nông trại gia đình và doanh nghiệp của chúng tôi, đề nghị mức giá ổn định và đưa ra dự đoán trong một thị trường đầy biến động.

Vườn-LE-FRUIT

Chúng tôi luôn tìm kiếm nguồn cung ứng lớn, bền vững từ năm 2000, đóng góp cho các nông trại gia đình nhỏ của Việt Nam và bảo vệ nông dân khỏi thuốc trừ sâu độc hại. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra lợi ích lớn hơn cho nông dân, biến nông nghiệp bền vững thành hiện thực. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ thương mại lâu dài và cùng có lợi. Chúng tôi tránh các trung gian và có giao dịch trực tiếp với khoảng hai nghìn hộ trồng cây ăn trái quy mô nhỏ tại các địa phương.

=> 2000 nông trại gia đình hợp tác với chúng tôi tại Việt Nam - Chúng tôi ký hợp đồng (cung ứng trong 5 năm) với 60 hộ nông dân (ổi, tắc, dâu & cà phê) - Chúng tôi đang giao dịch trực tiếp với 40 hộ nông dân (ổi, tắc, dâu & cà phê) - Kế hoạch của chúng tôi cho năm 2020: 10 nông dân: Dứa / 10 nông dân: chanh / 6 nông dân cà rốt và củ cải đường vv.

 
 
Hỗ trợ nông dân
Tại Les Vergers du Mékong, nông nghiệp bền vững cho địa phương là một lối sống, chứ không phải là một khẩu hiệu tiếp thị. Niềm tin của chúng tôi vào nông nghiệp bền vững cho địa phương bắt nguồn từ cam kết của chúng tôi đối với việc quản lý đất đai để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai

Nông-dân-LE_FRUIT

Chúng tôi hỗ trợ và đào tạo để hướng dẫn nông dân trồng các loại trái cây một cách bền vững, sử dụng phân bón hữu cơ và tránh thuốc trừ sâu. Hơn nữa, chúng tôi hỗ trợ nông dân tuân thủ các điều kiện để đạt chứng nhận Global GAP, một tiêu chuẩn đại diện cho chất lượng và sự trung thực trong nông nghiệp bền vững. Năm 2018, hơn 150 nông dân đã được đào tạo về canh tác nông nghiệp bền vững. Chúng tôi tự hào hỗ trợ hiệu quả việc canh tác nông nghiệp bền vững của các nông trại quy mô nhỏ. Mối quan hệ chặt chẽ này giúp chúng tôi hoàn toàn có thể truy xuất nguồn gốc để kiểm soát chất lượng nông trại, cây trồng và các nguyên liệu khác.

150 nông dân đã được đào tạo: Chúng tôi luôn theo dõi, hỗ trợ và giúp đỡ nông dân giám sát các nông trại từ năm 2017 đến nay => Đối với FSC: Hỗ trợ nông dân là một chương trình liên tục để tập huấn nông dân: Theo quan điểm của FSC, chúng tôi không dạy nông dân mà hỗ trợ & giúp họ cải thiện kỹ thuật canh tác và giảm thiểu chất thải của nền nông nghiệp trái cây để đạt được chương trình bền vững của chúng tôi.