Về chúng tôi
Sứ mệnh

Theo đuổi sự nghiệp phát triển bền vững vì một môi trường ẩm thực và đồ uống có lợi cho sức khỏe.

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đóng vai trò hàng đầu trong ngành ẩm thực và đồ uống, hướng đến phát triển bền vững hơn. Chúng tôi cũng tin rằng phát triển bền vững là con đường tự nhiên cho tương lai lâu bền của doanh nghiệp chúng tôi. Điều này là tâm nguyện của chúng tôi được thể hiện trong Tầm Nhìn và định hướng Chiến Lược.

 
 
"Phát triển có trách nhiệm là thành công chung"
Jean-Luc Voisin

Chúng tôi nỗ lực không ngừng vì sự phát triển doanh nghiệp với sự công tâm và lòng chính trực để tạo ra những sản phẩm thơm ngon, bền vững.

'Phát triển có trách nhiệm là thành công chung', Jean-Luc Voisin chia sẻ. Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên thành công và chia sẻ thành công cùng với nông dân, nhân viên và cộng đồng.

Mục tiêu của chúng tôi là biến những thách thức của phát triển bền vững thành những cơ hội mới. Tương lai phụ thuộc vào các doanh nghiệp có chuẩn bị sẵn sàng đặt sự phát triển bền vững vào hàng đầu trong chiến lược của doanh nghiệp. Hơn nữa, cam kết của chúng tôi về một tương lai phát triển bền vững hơn xuất phát từ niềm tin rằng chúng tôi phải đi đầu trong các hoạt động nhằm bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chúng tôi muốn đảm bảo cho doanh nghiệp mình phát triển, đồng thời cũng muốn tác động tích cực đến môi trường và toàn thể xã hội.

Cùng với đồng nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp, chúng tôi giải quyết các vấn đề theo hướng tích cực với môi trường: giảm thiểu chất thải, sử dụng nguyên liệu từ các nguồn bền vững, giao thương có đạo đức và chế biến các sản phẩm tươi ngon, tự nhiên để xây dựng một lối sống lành mạnh hơn.